Etični kodeks Pohorje Ultra Trail

Pravičnost, spoštovanje do drugih ljudi in okolja, medsebojna pomoč in solidarnost so temeljna načela, ki usmerjajo organizacijo in vodenje tekaške prireditve Pohorje Ultra Trail.

Sledimo vrednotam, ki jih je predložila Mednarodna zveza za trail tek (ITRA), med katerimi so pravičnost, spoštovanje, skromnost in poštenost.

Želimo, da ta načela delimo in jim sledimo vsi, ki sodelujemo na prireditvi Pohorje Ultra Trail: tekači, partnerji, prostovoljci, gledalci, lokalni prebivalci in navsezadnje organizatorji drugih tekmovanj. 

Zavedanje, da se naša prireditev odvija v okolju, ki je hkrati veličastno in krhko, nas je privedlo do zasnovanja te listine, ki jasno narekuje merila, ki bodo služila kot vodilo za naše vedenje in dejanja.

Naš šport, trail tek, trenutno doživlja pomembne spremembe, od katerih so najbolj zaznavne:

 • naraščajoče število udeležencev, ki prihajajo iz vse večjega števila različnih držav,
 • velika raznolikost motivacij in profilov udeležencev,
 • vedno pomembnejši gospodarski pomen tovrstnih prireditev in
 • zmanjševanje vplivov na okolje.

V tem kontekstu sprememb menimo, da je naša odgovornost, da ga še naprej spodbujamo in promoviramo s pomočjo upoštevanja vrednot, ki presegajo sam športni vidik.

Pravičnost

Gre za iskanje ravnovesja, ki temelji na nepristranskosti in enakih možnostih, ki koristijo vsem tekačem, ter priznavanju k pravicam in dolžnostim vsakega udeleženca prireditve (tekačev, prostovoljcev, partnerjev, medijev in lokalnih prebivalcev). Naša tekmovanja so organizirana tako, da so koristna za vse, ne da bi se kogarkoli postavilo v slabši položaj, in so odprta za vse. Pravila so napisana za vse in veljajo za vse enako. Vsi športniki imajo enake pogoje, pravice in dolžnosti.

Naša odgovornost je, da zagotavljamo načelo pravičnosti, da izvajamo potrebne kontrole in da ponudimo najboljše tekmovalne pogoje vsem udeležencem. Omejujemo območja, kjer je pomoč dovoljena, da ne bi kaznovali tistih tekačev, ki si tega ne morejo privoščiti. S tem razlogom naši kontrolorji bdijo nad spoštovanjem pravil tekom celotne prireditve. Kontrole opreme, ki smo jo dolžni opraviti ob registraciji, je določena na podlagi meril, ki so dostopna vsem sodelujočim. Zagotavljamo, da bodo vsi udeleženci, ki končajo tekmovanje nagrajeni.

Spoštovanje ljudi​

Pohorje Ultra Trail združuje tekaške navdušence raznolikih kultur, ras, posebnosti in motivacije. Spoštovati druge pomeni razumeti in sprejeti, da so drugačni, in se obnašati na način, ki zanje ni moteč. Razumeti je potrebno, da ima tudi kraj prireditve svojo kulturo in tradicijo.

Venomer se trudimo zagotavljati organizacijo na najvišji ravni. Število udeležencev je omejeno, da se izognemo zastojem vzdolž poti, ki bi lahko škodovali kakovosti tekmovanja.

Vsak udeleženec se zaveže, da bo spoštljiv in prijazen do vsakogar, ki ga bo srečal med tekmovanjem (druge tekače, lokalne prebivalce, osebje v planinskih kočah, sprehajalce …).

Spoštovanje pomeni upoštevanje predpisov, ki so jih dolžni razumeti in spoštovati vsi udeleženci prireditve (tekači, prostovoljci, partnerji, novinarji, spremljevalci). Vse udeležence prosimo, da v nobenem primeru ne goljufajo in da so vzor “fair playa”.

Spoštovanje do sebe

Trail tek na zelo dolgih razdaljah pomeni določeno tveganje. Iskanje meja lastnih zmogljivosti in/ali užitka v nobenem primeru ne upravičuje ogrožanja zdravja ali izpostavljanja nerazumnemu tveganju.

Udeležence opozarjamo:

 • da ne uživajo nobenih poživil v smislu dopinga in da se ne poslužujejo napačnega ​​samozdravljenja,
 • da so previdni, da ne presežejo svojih zmožnosti do te mere, da bi škodovali svojemu telesnemu ali duševnemu zdravju.

Spoštovanje okolja

Naša tekmovanja potekajo v naravnem okolju, v katerem je potrebno varovati ravnovesje, ki izhaja iz biotske raznovrstnosti in človeške dejavnosti.

Naša prireditev mora prispevati k splošni ozaveščenosti o krhkosti in občutljivosti naravnega okolja. Kljub trudu, da zmanjšamo naš vpliv na okolje, se zavedamo, da obstajajo neizogibni vplivi, in se zavezujemo, da bomo storili vse kar lahko, da jih odpravimo in omilimo. Trudimo se kar najbolj zmanjšati vpliv na okolje, ki je povezan z delovanjem naše organizacije, predvsem z zmanjšanjem obsega našega vpliva in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom.

Vabimo vas, da izboljšate svoje znanje o gorah in njihovem občutljivem ekosistemu. Ne v smislu, da bi postali strokovnjak, ampak da boste ravnali odgovorno in zavedno. Prosimo vas, da s prijaznim odnosom do okolja v čim večji meri zmanjšate svoj vpliv na okolje.

 • prosimo, da ničesar ne odmetujte po tleh (tudi ko vas nihče ne vidi) na kateremkoli območju vzdolž poti, velja tudi za naseljena območja,
 • ne krajšajte poti, saj lahko to povzroča škodljivo erozijo tal,
 • spoštujte floro in favno ter ne povzročajte nepotrebnega hrupa,
 • dosledno spoštujte pravila v naravnih rezervatih,
 • omejite emisije ogljika z izogibanjem motoriziranih potovanj in dajte prednost javnemu prevozu ali v skrajni sili delite prevoz še kom drugim.

Solidarnost

Naravno okolje oz. hribi so lahko tudi nevarno okolje. Da je lahko v tem okolju človek preživel, se je naučil pravil solidarnosti in pomoči drug drugemu. Zato vsakega udeleženca Pohorje Ultra Trail prosimo, da ne glede na kraj in okoliščine, vedno da prednost pomoči drugim udeležencem v težavah ali v nevarnosti.

Kot organizatorji smo prepričani, da mora naša solidarnost veljati tudi v bolj globalnem okviru in da je naša odgovornost pomagati najbolj ranljivim. To prepričanje temelji na zavesti naših privilegijev in navezanosti na humanistične vrednote.

Slovenščina
English