Pravila - Pohorje Ultra Trail 2021

Društvo Aktivni smo v letu 2021 prireja že šesto izvedbo deloma samooskrbne trail tekaške prireditve Pohorje Ultra – Trail (PUT), prej znane pod imenom Trail maraton Pohorje.

Pohorje Ultra – Trail je športno humanitarna trail tekaška prireditev z osrednjim prostorom dogajanja v Športnem parku Ruše (Šolska ulica 16, Ruše).

V okviru prireditve smo za udeležence pripravili štiri različno zahtevne trase za trail tek po čudovitih pohorskih poteh in stezah ter otroške trail teke za tri različne starostne kategorije.

Pohorje Ultra – Trail – 115K:

Dolžina: 114,2 km

Višinska razlika: +4870 m | -4940 m

Start: sobota, 28. avgust 2021, ob 00:00 v Dravogradu. Zagotovljen je avtobusni prevoz izpred prireditvenega prostora v Rušah v petek, 27. avgusta ob 22:00.

Časovni limit: 30 ur

ITRA: 5 točk

Pohorje Ultra – Trail – 70K:

Dolžina: 70,5 km

Višinska razlika: +2680 m | -2670 m

Start: sobota, 28. avgust 2021, ob 6.00 v Botaničnem vrtu Pivola, Hoče. Zagotovljen je avtobusni prevoz izpred prireditvenega prostora v Rušah ob 4:45.

Časovni limit: 17 ur

ITRA: 3 točke

Pohorje Ultra – Trail – 35K:

Dolžina: 36,8 km

Višinska razlika: +1.610 m | -1.640 m

Start: sobota, 28. avgust 2021, ob 9:30, Slovenska Bistrica. Zagotovljen je avtobusni prevoz izpred prireditvenega prostora v Rušah ob 8.15.

Časovni limit: 10 ur

ITRA: 2 točki

Pohorje Ultra – Trail – 17K:

Dolžina: 16,8 km

Višinska razlika: +710 m | -710 m

Start: sobota, 28. avgust 2021, ob 10.00 v Športnem parku Ruše

Časovni limit: 5 ur

OTROŠKI TEKI:

Start tekov: sobota, 28. avgusta 2021, ob 15.00 v Športnem parku Ruše

    • Vsak udeleženec se udeleži prireditve na lastno odgovornost.
    • Zaželjene so  predhodne izkušnje udeležencev v tekih po neurejenih poteh, biti morajo primerno fizično in psihično pripravljeni.
    • Prireditev je odprta za polnoletne moške in ženske, za člane in nečlane klubov.
     Udeleženci, rojeni med 2002 in 2004 lahko nastopijo na prireditvi  samo s pisnim privoljenjem staršev ali skrbnikov in le na trasi Pohorje Ultra – Trail 17K.
    • Udeleženci morajo biti pripravljeni na samostojno reševanje težav, ki se lahko pojavijo pri tovrstnih aktivnostih, predvsem na premagovanje klimatskih razmer (vročina, višinska razlika, noč, megla, veter, dež).
    • Znati morajo sami premagati težave, ki nastanejo zaradi utrujenosti, manjših prebavnih in želodčnih težav ter fizičnih in psihičnih naporov med prireditvijo.
    • Udeleženci se morajo popolnoma zavedati, da vloga organizatorja ni reševanje omenjenih težav in je varnost na prireditvi odvisna od posameznega udeleženca.

   Vsak udeleženec pred udeležbo potrdi izjavo, da pozna in se zaveda vseh pravil prireditve in se z njimi strinja. Prav tako se obvezuje, da bo spoštoval etično listino dogodka, ki je na voljo na tej povezavi pohorjeultratrail.si/ethical-charter.

    • Prireditev bo izvedena  v vsakem vremenu. Izjema so le situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje ipd.). V tem primeru o alternativni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve.
    • Trasa bo dobro označena ( tablice, zastavice, talne oznake…). Na ključnih mestih bodo tudi prostovoljci, ki bodo pomagali pri usmerjanju udeležencev.
    • Vsi udeleženci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznuje s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
    • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližji kontrolni točki oziroma pokličite na telefon organizatorja zapisani na vaši startni številki.
    • Priporočamo uporabo GPS sledi.
    • Udeleženec lahko prostovoljno odstopi le na točkah okrepnih postaj. Svoj odstop pa mora nemudoma sporočiti vodji okrepne postaje ali organizatorju (kontakt na startni številki).
    • Pred udeležbo na prireditvi naj vsak udeleženec predhodno preizkusi svojo realno sposobnost delne samooskrbe na razdaljah in v pogojih kot bodo na prireditvi.

Prireditev poteka po načelu delne samooskrbe.

Delna samooskrba pomeni, da je udeleženec avtonomen med dvema okrepnima postajama, ne le glede hrane in pijače, ampak tudi glede oblačil in varnostne opreme, da se lahko prilagodi morebitnim težavam (slabo vreme, fizične težave, poškodbe…)

Za to načelo veljajo naslednja pravila:

  • Vsak udeleženec mora imeti ves čas prireditve s seboj predpisano obvezno opremo.
  • Predpisano obvezno opremo mora nositi v nahrbtniku/torbi, ki je bil/-a pregledan/-a s strani organizatorja ob prevzemu startne številke in pred startom. Med potekom prireditve nahrbtnika/torbe ni dovoljeno zamenjati.
  • Organizator lahko kadarkoli na delu trase  preveri, ali ima udeleženec s sabo vso potrebno obvezno opremo in udeleženec jo je dolžan pokazati. Če udeleženec ne dovoli opraviti pregleda obvezne opreme, sledi takojšnja diskvalifikacija.
  • Okrepčevalnice bodo založene s hrano in pijačo, ki se jo zaužije na kraju samem. Le navadna voda in izotonični napitki so namenjeni polnjenju bidonov. Vsak udeleženec mora ob odhodu iz okrepne postaje imeti pri sebi zadostno količino pijače in hrane, ki zadostujeta za doseg naslednje okrepčevalnice.
  • Da bi se izognili uporabi plastičnih lončkov za enkratno uporabo, se mora vsak tekač opremiti z lončkom z minimalnim volumnom 15 cl. Pozor, steklenice niso lončki!
  • Osebno asistenco dopuščamo samo na okrepčevalnicah, ki so posebej označene za ta namen in s soglasjem vodje okrepne postaje. 
  • Prepovedano je spremstvo udeleženca s strani neprijavljenih oseb na katerem koli delu trase in oskrba udeležencev izven okrepnih postaj.

Vsak udeleženec prireditve Pohorje Ultra Trail se ob potrditvi prijave strinja s pravili in etiko prireditve, ki so na voljo na pohorjeultratrail.si/eticni-kodeks.

Pohorje Ultra – Trail – 115K: 150

Pohorje Ultra – Trail – 70K: 200

Pohorje Ultra – Trail – 35K: 200

Pohorje Ultra – Trail – 17K: 200

OTROŠKI TEKI: 200

Skupaj: 950

Postopek registracije:

Prijave so možne od 1. decembra 2019 do najkasneje 15. avgusta 2021, oziroma kot je podrobneje opredeljeno v tabelah spodaj. Prijave so možne le do zapolnitve prostih mest, seznam prijavljenih je mogoče spremljati na spletni strani pohorjeultratrail.si. Prijava je potrjena, ko je prijavnina plačana in nakazilo prejeto na račun organizatorja.

OBDOBJE

115K

70K

35K

17K

1. 12. 2019 – 31. 3. 2020

95 € 

60€

38 €

35 €

1. 4. 2020 – 31. 5. 2020 podaljšano do 15. 7. 2021

110 € 

70 €

45 €

40 €

16. 7. 2021 – 15. 8. 2021

Brez majice 

110 €

70 €

45 €

40 €

16. 8. 2021  – 28. 8. 2021

Brez majice, personalizirane startne številke in “goody bag-a”

110 € / 120 €*

70 € / 80€*

45 € / 55 €*

40 € /50 €*

*Prijava v registracijski pisarni na dan prireditve.

POZOR: Cena organiziranega avtobusnega prevoza ispred prireditvenega prostora v Športnem parku Ruše na starte v Dravograd, Hoče in Slovensko Bistrico, znaša 5€.

Pri plačilu s sistemom PayPal se zaračuna provizija v višini 3 €

SKUPINSKI POPUST

  • 7 – 14 oseb, 10% popust na startnino, plačilo mora biti izvedeno v enkratnem znesku
  • 15 oseb in več, prosim pošljite sporočilo na info@pohorjeultratrail.si

Vsi udeleženci, ki bodo poravnali prijavnino do 31. maja 2020, bodo prejeli kvalitetno Compressport uradno majico prireditve in “goody bag”.

Prijavnino je možno plačati:

  • nakazilo na TRR,
  • plačilo s PayPal,
  • kreditna kartica

PODATKI ZA PLAČILO NA TRR ORGANIZATORJA

Prejemnik: Društvo Aktivni smo

Naslov: Koroška ulica 7

Kraj: Ruše

Poštna številka: 2342

Država: Slovenia – 705

IBAN: SI56 6000 0000 0520 767

SWIFT (BIC): HLONSI22

Ime banke: Hranilnica LON, d. d.

Pomembno:

  • obvezno navedite sklic plačila!
  • namen nakazila: Ime in priimek tekmovalca,
  • prijavnine organizator zaradi zahtevne organizacije ne vrača.

Prijavnina vključuje:

  • startno številko s čipom,
  • meritev časa (live tracking),
  • “goody bag” (glej cenik in obdobja prijav),
  • kvalitetno Compressport uradno majico prireditve (glej cenik in obdobja prijav)
  • okrepčevalnice na progi z napitki in prigrizki,
  • logistiko dodatne opreme, prepeljane na progo (samo za Pohorje Ultra – Trail 115K ),
  • logistiko opreme, prepeljane s starta v glavni prireditveni prostor ( za Pohorje Ultra – Trail 115K, 70K, 35K),
  • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
  • zagotovljena nujna medicinska pomoč,
  • bon za topli obrok na cilju,
  • tuši na cilju,
  • medalja (samo za tekmovalce, ki končajo tekmovanje)

Vsaka odpoved registracije mora biti opravljena po elektronski pošti na info@pohorjeultratrail.si. Telefonskih odjav ne sprejemamo.

Prehajanje med različnimi trasami prireditve je mogoče le do 15.8. 2021, pri čemer razlike v višini prijavnine za spremembo na krajšo traso ne vračamo, doplačilo ob morebitni izbiri daljše trase pa se obračuna glede datum spremembe in v skladu s cenikom in obdobji prijav.

Prijavnine ni mogoče prenesti na naslednje leto (2022) ali na drugo osebo.

V primeru odpovedi tekmovanja zaradi okoliščin, ki so izven nadzora organizatorja, do 15 dni pred tekmovanjem, si organizator pridržuje pravico do povračila 50 % prijavnine. Ta odstotek se obračuna, da se organizatorju omogoči kritje dela nastalih stroškov.

V primeru, da se tekmovanje prekine iz atmosferskih razlogov ali iz kakršnegakoli drugega razloga, na katerega organizator ne more vplivati, se prijavnine ne vrača.

V primeru nekronične osteoartikularne ali mišične poškodbe tekača, ki je nastala po prijavi in ni popolnoma ozdravljiva do dneva prireditve, organizator priporoča, da se poškodovani udeleženec ne izpostavlja nepotrebnemu tveganju in prekliče prijavo za tekoče leto, hkrati pa zaprosi za sodelovanje na prireditvi prihodnje leto (Pohorje Ultra – Trail 2021).

Vsak zahtevek za preložitev je potrebno vložiti najkasneje do 15. septembra 2020, skupaj s popolnim zdravniškim poročilom (podrobno zdravniško poročilo in rezultati rentgenskih slik ali MR, ki potrjujejo diagnozo). Vsako nepopolno poročilo bo zavrnjeno. Zahteve bodo obdelane najkasneje do 30. septembra 2020. Zahtevo bo presojal zdravnik, njegova odločitev pa je dokončna.

Ob prijavi se vsak udeleženec osebno strinja, da:

  • razume in odobrava pogoje sodelovanja, ki so v pravilih tekmovanja,
  • se strinja, da bo spoštoval vse točke pravilnika,
  • se strinja, da bo spoštoval in spodbujal etiko,
  • se strinja, da se zaveda osebnega zdravstvenega stanja, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo med dogodkom zaradi malomarnosti s strani udeleženca.

Za sodelovanje na prireditvi je potreben komplet obvezne opreme. Obvezna oprema je minimalno potrebna oprema. Priporočamo, da si udeleženci s sabo vzamejo preizkušeno opremo, ki jih bo dejansko zavarovala pred vremenskimi in drugimi vplivi na trasi.

Obvezna oprema:

OPREMA

115K

70K

35K

17K

mobilni telefon (prižgan s shranjeno kontaktno številko organizatorja z vklopljenim prikazom številke klicatelja)

O

O

O

O

lonček za pijačo s prostornino min 1,5 dcl (plastenke niso dovoljene)

O

O

O

O

posoda za vodo prostornine min 1 l, ki jo mora imeti tekmovalec vedno s sabo (vodni meh, čutara, bidon …)

O

O

O

O

(0,5 l)

čelna svetilka

O

O/R*

/

/

astro folija 1.40 m x 2 m minimum

O

O

O

O

piščalka

O

O

O

R

elastičen povoj (min 100 cm x 6 cm)

O

O

O

R

rezervna hrana

O

O

O

R

nepremočljiva vetrovka s kapuco

O*

O*

O*

SR*

vetrovka

O

O

O

R

primerna tekaška obutev

O

O

O

O

rezervna oblačila

SR

SR

SR

R

pohodne palice

R

R

R

R

osebni dokument

O

O

O

O

LEGENDA: O – obvezna oprema | R – priporočena oprema | SR – zelo priporočljiva oprema | O/R* – obvezna oprema po 20:30 | O*/SR*- obvezna oprema v primeru deževnega vremena ali vremenske napovedi z veliko verjetnostjo neviht

Organizator si pridržuje pravico, da najkasneje dan pred prireditvijo naloži dodatno obvezno opremo zaradi varnosti tekmovalcev.

Zahteva s strani Policije: vsak udeleženec mora imeti pri sebi veljavni osebni dokument.

Zelo priporočljiva dodatna oprema:

  • zložljiv nož ali škarje za rez elastičnega povoja,
  • rezervna topla oblačila v primeru slabega vremena,
  • 20 € za morebitno pokritje nepričakovanih stroškov,
  • pohodne palice, če se odločite za uporabo palic, jih morate obdržati ves čas tekmovanja. Prepovedano je začeti brez palic in jih vzeti kje ob poti.

Startno številko bo mogoče prevzeti ob predložitvi osebnega dokumenta in obvezne opreme.

 • 28. 8. 2020 od 15.00 do 22.00 (PUT 115K, PUT 70K, PUT35K, PUT 17K)
 • 29. 8. 2020 od 6.00 do 9.00 (samo za PUT 35K in PUT 17K)  na osrednjem prireditvenem prostoru (Športni park Ruše, Šolska ulica 16a, Ruše).

Startno številko mora udeleženec pripeti na mesto, kjer bo ves čas popolnoma vidna. Startna številka ne sme biti pritrjena na hrbet ali nogo. Imena in logotipi sponzorjev ne smejo biti v nobenem primeru skriti, odrezani  ali spremenjeni.

Startna številka je potrebna za dostop do avtobusnega transferja, okrepnih postaj, medicinske asistence, tušev ter za prevzemanje vreč z rezervno opremo.

Startna številka postane neveljavna v primeru diskvalifikacije med tekmo ali če tekmovalca ujame časovna zapora in želi nadaljevati pot na lastno odgovornost.

POHORJE ULTRA TRAIL – 115K

Vsak udeleženec prejme ob prevzemu startne številke veliko in majhno plastično vrečo. 

Velika vreča je namenjena rezervni opremi, ki jo bo organizator dostavil na okrepno postajo Rogla (na 54. kilometru). Organizator vreče po prečkanju točke odpelje nazaj na start v Ruše.

Mala vreča je namenjena osebnim stvarem in opremi, ki jo tekmovalec potrebuje pred startom. Vrečo pred startom odloži na za to označeno mesto na startnem prostoru in jo na podlagi startne številke prejme po prečkanju ciljne črte.

POHORJE ULTRA TRAIL – 70K, 35K

Vsak udeleženec prejme ob prevzemu startne številke plastično vrečo. Namenjena je osebnim stvarem in opremi, ki jo tekmovalec potrebuje pred startom. Vrečo pred startom odloži na za to označeno mesto na startnem prostoru in jo na podlagi startne številke prejme po prečkanju ciljne črte. 

Organizator vreč ne odpira in ne odgovarja za vsebino. Priporočamo, da v vrečah ne puščate vrednejših predmetov.

  • Prepeljane bodo samo vreče, ki jih je zagotovil organizator.
  • Organizator ne pošilja pozabljenih ali izgubljenih vreč po pošti.
  • Prepovedano je pakiranje pohodnih palic v vreče (ob primeru uporabe pohodnih palic se le-te uporabljajo od začetka do konca tekme).

Priporočljivo je, da toaletne potrebščine in oblačila, ki jih boste potrebovali po tekmovanju, pustite v Rušah.

Predstavniki prve pomoči so razvrščeni po trasi in so radijsko povezani. V času trajanja dogodka bo v Rušah prisotna ekipa nujne medicinske pomoči. Mesta prve pomoči so namenjena pomoči vsakomur, ki je v nevarnosti. Vsak udeleženec, ki oceni, da je soudeleženec resno poškodovan, ali potrebuje nujno medicinsko pomoč, mora obvestiti organizatorja s klicem na telefonsko številko, ki je na startni številki ali prositi drugega udeleženca, da obvesti najbližjo medicinsko pomoč. Bistveno je, da vsak udeleženec pomaga vsakomur v nevarnosti ali na to opozori na točki prve pomoči.

Upoštevajte, da boste lahko zaradi težav, povezanih z okoljem in vrsto dogodka, morali čakati na prvo pomoč dlje, kot je pričakovano. Vaša varnost je torej odvisna od kakovosti materialov, ki jih imate v obvezni opremi.

Udeleženec, ki pokliče prvo pomoč, se preda v njihovo pristojnost in se zavezuje, da bo sprejel njihove odločitve. Od trenutka, ko zdravje udeleženca zahteva zdravljenje z intravenoznim dodajanjem zdravil, bo udeleženec izključen iz prireditve.

Reševalci in zdravniki imajo pravico:

  • izključiti iz prireditvea (z razveljavitvijo startne številke) udeležence, za katere ocenijo, da niso sposobni nadaljevati,
  • evakuirati udeleženca, za katerega ocenijo, da je ogrožen s kakršnim koli sredstvom,
  • hospitalizirati vsakega udeleženca, čigar zdravstveno stanje to zahteva.

Izbira sredstev evakuacije in bolnišnice je odločitev uradnih oseb za prvo pomoč in zdravnikov.

Stroške, ki nastanejo zaradi nujne pomoči ali evakuacije, plača reševana oseba, ki je odgovorna tudi za vse stroške nastale v zvezi z njeno vrnitvijo iz območja, kjer je bila reševana.

Če iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vzpostaviti stika z organizatorjem, lahko pokličete reševalno službo na številko 112 (še posebej, če se nahajate v območju »samo SOS «).

Vsak udeleženec mora ostati na označenih poteh, po potrebi celo prespati. Vsak udeleženec, ki prostovoljno zapusti označeno pot, ni več v pristojnosti organizatorja.

Kontrola se opravi ob prihodu na katerokoli okrepno postajo.

Kontrolne točke so nameščene na mestih izven okrepnih postaj. Njihovega položaja organizator ne posreduje.

Dostop do okrepnih postaj imajo samo udeleženci z vidno in ustrezno nameščeno startno številko.

Natančen seznam okrepnih postaj je naveden na spletni strani organizatorja.

Okrepne postaje bodo založene s primerno tekočino (voda, ostali napitki) in lahko hrano (banane, pomaranče, rozine, suhe slive, slani piškoti, sir, salama, kruh, namazi).

Obroki brez glutena bodo na voljo na zahtevo.

Poleg tega je na voljo tudi topla jed (juha) na Rogli, pri koči na Šumiku in pri Treh Kraljih, ter topel obrok na cilju v Rušah.

Da bi se izognili uporabi plastičnih lončkov za enkratno uporabo, se mora vsak tekač opremiti z lončkom z minimalnim volumnom 15 cl. Pozor, steklenice niso lončki!

Vsak udeleženec, ki bo opažen, da je odvrgel smeti, bo kaznovan. Koši za smeti so na voljo na vsaki okrepni postaji.

Maksimalni časi za celotno dolžino vsake trase so določeni na:

Pohorje Ultra – Trail 115K: 30 ur

Pohorje Ultra – Trail 70K: 17 ur

Pohorje Ultra – Trail 35K: 10 ur

Pohorje Ultra – Trail 17K: 5 ur

Časovni limiti po okrepnih postajah za vsako traso so navedeni v opisih tras.

Te časovne zapore so izračunane tako, da udeležencem omogočajo, da dosežejo cilj v maksimalnem času, medtem ko omogočajo postanke (počitek, obrok…), ne glede na uro prihoda na kontrolno točko.

Vsak udeleženec, ki je izključen iz prireditve in želi nadaljevati svojo pot, lahko to stori šele po razveljavitvi svoje startne številke s strani predstavnika organizatorja ter nadaljuje na lastno odgovornost in v popolni avtonomiji.

Udeleženci, ki dosežejo kontrolne točke po maksimalnem času, poškodovani in tisti, za katere medicinsko osebje ocenjuje, da niso sposobni nadaljevati ter udeleženci, ki se odločijo, da bodo odstopili, bodo prepeljani do ciljnega prostora. Zaradi logističnih razlogov bodo morali udeleženci, ki so odstopili, počakati na skupinski prevoz do ciljnega prostora. Vsak udeleženec, ki odstopi kjerkoli na progi, se mora odpraviti do najbližje okrepne postaje/kontrolne točke, od koder bo prepeljan v prireditveni prostor v Ruše.

V primeru slabega vremena in/ali zaradi varnostnih razlogov si organizator pridržuje pravico, da prekine prireditev ali spremeni časovne zapore.

Po prihodu v cilj bo na voljo uporaba tuša.

Dostop do prostora s tuši je dovoljen samo bosim tekačem (brez tekaških čevljev in nogavic) in spremljevalcem v primeru, ko tekač potrebuje spremstvo.

Razen v primeru poškodbe, mora udeleženec odstopiti na okrepni postaji, o tem pa mora obvestiti vodjo okrepne postaje, ki bo razveljavil njegovo startno številko in mu odvzame čip.

Udeleženec obdrži svojo neveljavno startno številko, ker jo še vedno potrebuje za transfer, obroke, prevzem prtljage itd.

V primeru neugodnih vremenskih razmer, ki upravičujejo delno ali popolno prekinitev prireditve, organizator čim prej zagotovi vrnitev tistih, ki so odstopili.

Organizator bo zagotovil prevoz udeležencev, ki so odstopili do prireditvenega prostora v Rušah.

Trase bodo v celoti označene z zastavicami, talnimi oznakami in usmerjevalnimi tablami. Na kritičnih odsekih bodo za udeležence skrbeli prostovoljci, ki jih bodo usmerjali v pravo smer. Za boljšo nočno sledenje, bodo na zastavicah beli odsevniki, ki so zelo dobro vidni z naglavno svetilko.

POZOR: če ne vidite več zastavic ali ostalih oznak (table, talne oznake…), se vrnite do zadnje videne oznake in preglejte možnost nadaljevanja!

Obvezno in nujno je, da sledite trasi, ki je označena in ne uporabljate bližnjic.

Ob prihodu v cilj vsak udeleženec prejme:

  • spominsko medaljo,
  • spletno povezavo do lastne elektronske diplome s časom udeleženca.

Nadzorniki  prireditve, ki so prisotni na trasah in tisti, ki so odgovorni za različne kontrolne in okrepne postaje, so pooblaščeni, da nadzorujejo upoštevanje pravil in da takoj (*) uvedejo in sporočijo kazen za neupoštevanje pravil, na podlagi naslednje tabele:

VRSTA KRŠITVE PRAVIL

SANKCIJA

Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico z napačne smeri

po odločitvi vodje prireditve, minimalno 1 ura za vsako nepravilnost

Brez obvezne varnostne opreme, ki je predpisana za posamezno traso (brez posode za minimalno zalogo vode 1 liter, brez nepremočljive jakne s kapuco**, brez luči, brez „astro folije”, brez telefona)

diskvalifikacija

Brez druge obvezne opreme

pribitek 30 min/kos

Zavrnitev kontrole obvezne opreme

diskvalifikacija

Odmetavanje smeti na progi ali ob njej (prostovoljno dejanje) s strani udeleženca  ali člana njegove spremljevalne ekipe

diskvalifikacija

Žalitve ali grožnje organizatorju, prostovoljcem, medicinskemu osebju in ostalim soudeležencem

diskvalifikacija

Izogibanje nudenju pomoči soudeležencu, ki je v težavah

diskvalifikacija

Prejemanje pomoči zunaj dovoljenih območij

pribitek 1 ura

Uporaba transporta med tekmo

doživljenjska diskvalifikacija

Manjkajoča kontrolna točka

po odločitvi vodje tekmovanja

Neupoštevanje navodil s strani kontrolorjev, vodje prireditve, vodje okrepne postaje, medicinskega osebja

diskvalifikacija

Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve

diskvalifikacija

(*) Diskvalifikacija se izvede takoj na mestu kršitve, vsota časovnih kazni pa se pribije skupnemu času ob prihodu v cilj.

(**) Obvezna oprema v primeru deževnega vremena ali vremenske napovedi z veliko verjetnostjo neviht Pohorje Ultra – Trail115K, Pohorje Ultra – Trail73K in Pohorje Ultra – Trail 35K.

Vsaka druga kršitev pravil bo predmet sankcije, ki jo določi komisija tekmovanja.

Vse pritožbe morajo biti podane v roku 15 minut po prihodu udeleženca v cilj v pisni obliki ali ustno na zapisnik pri vodji prijavne službe in s kavcijo v višini 50 €.

O pritožbi bo odločala komisija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe. Pritožbe s strani udeležencev glede na nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).

V kolikor pritožba ni upravičena oziroma ji ni ugodeno, organizator zadrži kavcijo.

Žirijo prireditve sestavljajo:

  • vodja organizacijskega odbora prireditve,
  • tehnični vodja (vodja tras),
  • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba,
  • vsak, ki ga vodja prireditve smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi. Komisija je pooblaščena, da v času, ki je v skladu z zahtevami prireditve, odloča o vseh ugovorih, vloženih med dogodkom. Na odločitve žirije ni pritožbe.

Organizator si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku brez opozorila spremeni pot ter

razporeditev kontrolnih točk in okrepnih postaj.

V primeru neugodnih vremenskih razmer (velike količine dežja ali snega na nadmorski višini, velika nevarnost neviht…) se lahko start preloži le za največ nekaj ur, po tem času pa se prireditev odpove.

V primeru slabih meteoroloških razmer in zaradi varnostnih razlogov si organizator pridržuje pravico, da prireditev ustavi ali spremeni časovne zapore.

V primeru odpovedi prireditve, iz kakršnegakoli razloga, pred 1.8. 2020, se izvede le delno vračilo prijavnine. Znesek tega povračila bo določen tako, da bo organizaciji omogočil kritje vseh neporavnanih stroškov, do datuma preklica. V primeru odpovedi zaradi izrednih razmer manj kot 25 dni pred startom ali v primeru prekinitve tekmovanja, iz kakršnegakoli razloga, se prijavnine zaradi zelo zahtevne organizacije ne povrne.

Udeleženci se prireditve udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki so jo utrpeli udeleženci, prav tako ne odgovarja za škodo nastalo na opremi. Z udeležbo na prireditvi se udeleženec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

Osebno zavarovanje: vsak tekmovalec mora imeti lastno nezgodno zavarovanje, ki bo ob morebitni nesreči pokrilo vse stroške iskanja, reševanja in zdravljenja…

Pohorje Ultra – Trail 115K, 70K, 35K, 17K

Kategorije:

  • Moški/Ženske SEM / SEW 2002-1981
  • Veterani Moški/Ženske 1 VM1 / VW1 1980-1961
  • Veterani Moški/Ženske 2 VM2 / VW2 1960 in starejši
  • Absolutno najhitrejši trije moški in absolutno najhitrejše tri ženske.

OTROŠKI TEKI

Kategorije:

  • CICI: 2014 in mlajši
  • MINI: 2010 – 2013
  • MAXI: 2009 – 2006

Prvim trem puncam in fantom v kategorijah MINI in MAXI bodo podeljene medalje.

Udeleženci, ki so sponzorirani, imajo lahko na svojih oblačilih ali opremi, ki jo uporabljajo tekom prireditve, sponzorjeve logotipe. Vsi drugi reklamni pripomočki (zastave, transparenti) so prepovedani na vseh točkah dirke, tudi na cilju. Ob nespoštovanju sledi kazen, ki jo določi žirija.

Vsak udeleženec se odreka zahtevi za fotografske in video avtorske pravice med dogodkom in se odreka vsaki tožbi proti organizatorju in njegovim partnerjem za uporabo njegovih slik in video posnetkov. V okviru prireditve bo izveden prenos v živo preko spleta.

Slovenščina
English